неделя, 21 април 2019 г.

Дискусия за Националната стратегия за младежта след 2020 г.

На 19 април 2019 г.  младши и старши посланиците от Спортно училище - град Велико Търново се срещнаха  в Областна управа  със  заместник-министъра на младежта и спорта Николай Павлов  във връзка с  реализираните дейности на Министерството по отношение на младежта до момента. В дискусията взеха участие кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов, областният управител проф. Любомира Попова,  общински съветници, кметове от областта и депутати.


През 2018 г. бе приета Европейска стратегия за младежта 2019-2027, за създаването на която България има значителен принос. В рамките на Стратегията са включени и първите Европейски младежки цели, които бяха приети по време на Европейската младежта конференция 2018 в град София в рамките на Българското председателство на съвета на ЕС. Един от основните приоритети в работата на Министерство на младежа и спорта, като основен орган на държавната власт за развитие, прилагане и координация на политиките за младите хора на България, е бъдещата Национална стратегия за младежта след 2020 г. 
Младши посланиците участваха в идентифициране на новите цели и приоритети, които ще бъдат включени в следващата Национална стратегия за младежта. За целта бяха разделени на отбори и работиха по теми, които после презентираха.
Основните теми, върху които се акцентира на работната среща, бяха свързани със  здравословното хранене в училище, спортната дейност, възможността за стажове, използване на иновативни методи за информираност и други. 


Младши посланиците представиха своите предложения, които бяха в сферата на по-добрата информираност, здравословно хранене, спортни активности и доброволчески дейности.
https://www.dnesbg.com/pari-i-vlast/obsadiha-izgotvyaneto-na-badeshtata-natsionalna-strategiya-za-mladezhta.html?fbclid=IwAR0MSYma3CGql9NgIo1zSnUvdQL972nu5_NdjU257n7MzbJ4IspqDG77rmI


вторник, 16 април 2019 г.

140 години Търновска конституция

На 16 април 1879 г. представителите на българския народ, събрани в старата българска столица, приемат Търновската конституция. Тя е първият български основен закон – възродил България за нов политически живот, проправил пътя й към модерната европейска държавност. 

Търновската конституция е една от най-демократичните за времето си. Тя е вдъхновяващ израз на идеите на модерната епоха, на патоса и идеалите на Европа и Просвещението.

Основни начала

Първата българска конституция установява демократичните начала на обществено-политическия живот, устояли на всички изпитания на времето и еднакво валидни и необходими днес:


  • народно представителство при всеобщо избирателно право;
  • политически плурализъм и свобода на сдружаването;
  • разделение на властите;
  • парламентарен контрол и министерска отговорност;
  • децентрализация в общинското управление;
  • свобода на печата, мисълта и словото.

Младши посланиците се включиха в тържествата в старата столица за отбелязване на 140 годишнината на конституцията. Те посетиха изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.

После с интерес изгледаха тържествена церемония–спектакъл „Искри“, в изпълнение на Националната гвардейска част и със съдействието на Министерството на отбраната в центъра на града, а вечерта наблюдаваха аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов- звук и светлина“, който бе съпроводен с празнични илюминации.

понеделник, 15 април 2019 г.

Глобален урок за ЕС


На 15 април младши посланиците от Спортно училище – град Велико Търново в часа на класа, изнесоха „Глобален урок за Европейския съюз“.
В края на Програмата за училища посланици на ЕП те запознаха своите съученици от 5 до 12 клас с различни интересни аспекти на ЕС: предстоящи избори, екология, европейски регламенти, защита на животнити, свобода на словото и фалшиви новини. За целта ползваха предоставеното им помагало EUROPE@SCHOOL, по което работиха по време на самата Програма.


От „Активните уроци за Европейския съюз“ всеки младши посланик избра по 2 теми, които да представи увлекателно.
Предварително младшите посланици представиха своите теми пред старшите посланици и съгласуваха графика – разпределението по класове.
Учениците от 5 до 12 клас с интерес посрещнаха тази изява и задаваха различни въпроси по поставените теми.

Здравей, Евроскола

Старши посланици Мирослава Петърчева и Христиан Русев от Спортно училище “Георги Живков”, Велико Търново пожелават на всички весела ваканция...