понеделник, 16 ноември 2020 г.

Толерантността е в малките жестове

В Спортно училище “ Георги Живков” - Велико Търново бе отбелязан 16 ноември - Международен ден на толерантността - с изложба от постери и рисунки на тема толерантност! Старши посланик Мирослава Петърчева в 5 и 6 клас изнесе беседа на тема “Толерантността е в малките жестове”!

Толерантност. Да си толерантен означава да приемаш хората такива, каквито са, въпреки техните различия.Толерантността означава да уважаваш другия, независимо какъв е той.Тя започва с изслушването му, Трябва да приемеш, че всеки има право на мнение, има право да разсъждава по свой собствен начин, има право да изглежда, както сам реши.

Когато човек се научи да бъде толерантен към себе си, той става толерантен и към другите, никога не би причинил на другиго онова, което не би сторил на самия себе си, ако наистина притежава тази толерантност, към която всички се стремим. 


Човек, уважаващ себе си, задължително трябва да притежава толерантност. Но това качество ни забранява толкова много.

Да си толерантен е трудно за много хора....

четвъртък, 12 ноември 2020 г.

Европейска седмица на професионалните умения 2020

Европейската седмица на професионалните умения - 2020 г., младши посланици те от 12 клас Дияна Консулова и Никола Гавраиловна Европейския парламент в Спортно училище отбелязаха  като представиха онлайн професията помощник-треньор, с която завършват своето образование в пред по-малките ученици от 7-те класове в училище във връзка с тяхното бъдещо професионално ориентиране. Основната задача на помощник-треньора е чрез тренировъчни занимания да подготви, възпита и доведе спортуващите до положителни резултати.

В трудовата си дейност помощник-треньорът използва и създава определени средства и методи на тренировка: физически упражнения, игри, различни видове спорт, дава знания, изгражда двигателни умения и навици в рамките на дадените му от треньора правомощия. Помощник-треньорът работи със специфични за неговия спорт съоръжения, уреди, тренажори, екипировка на състезателите. 

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Помощник-треньор“ http://www.mon.bg/- ДОС за придобиване на професионална квалификация по професии

 


Поради дистанционното обучение те направиха виртуален обзор на професията като изготвиха Панорама на професионалното образование на тема "Помощник-треньор и водивете спорт в моето училище". Така те демонстрираха своята увереност, че са избрали насока на професионалното си развитие и бъдеща спортна кариера.Малко повече подробности. Европейската седмица на професионалните умения 2020 г. ще се проведе по цифров път в целия Европейски съюз от 9 до 13 ноември 2020 г. Тя се организира от Европейската комисия в партньорство с Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия, като част от германското председателство на Съвета на ЕС.Здравей, Евроскола

Старши посланици Мирослава Петърчева и Христиан Русев от Спортно училище “Георги Живков”, Велико Търново пожелават на всички весела ваканция...