неделя, 21 април 2019 г.

Дискусия за Националната стратегия за младежта след 2020 г.

На 19 април 2019 г.  младши и старши посланиците от Спортно училище - град Велико Търново се срещнаха  в Областна управа  със  заместник-министъра на младежта и спорта Николай Павлов  във връзка с  реализираните дейности на Министерството по отношение на младежта до момента. В дискусията взеха участие кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов, областният управител проф. Любомира Попова,  общински съветници, кметове от областта и депутати.






През 2018 г. бе приета Европейска стратегия за младежта 2019-2027, за създаването на която България има значителен принос. В рамките на Стратегията са включени и първите Европейски младежки цели, които бяха приети по време на Европейската младежта конференция 2018 в град София в рамките на Българското председателство на съвета на ЕС. 







Един от основните приоритети в работата на Министерство на младежа и спорта, като основен орган на държавната власт за развитие, прилагане и координация на политиките за младите хора на България, е бъдещата Национална стратегия за младежта след 2020 г. 








Младши посланиците участваха в идентифициране на новите цели и приоритети, които ще бъдат включени в следващата Национална стратегия за младежта. За целта бяха разделени на отбори и работиха по теми, които после презентираха.








Основните теми, върху които се акцентира на работната среща, бяха свързани със  здравословното хранене в училище, спортната дейност, възможността за стажове, използване на иновативни методи за информираност и други. 






Младши посланиците представиха своите предложения, които бяха в сферата на по-добрата информираност, здравословно хранене, спортни активности и доброволчески дейности.
https://www.dnesbg.com/pari-i-vlast/obsadiha-izgotvyaneto-na-badeshtata-natsionalna-strategiya-za-mladezhta.html?fbclid=IwAR0MSYma3CGql9NgIo1zSnUvdQL972nu5_NdjU257n7MzbJ4IspqDG77rmI


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Здравей, Евроскола

Старши посланици Мирослава Петърчева и Христиан Русев от Спортно училище “Георги Живков”, Велико Търново пожелават на всички весела ваканция...